Norbert Elias: Publications in Polish

1980, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Partial translation from German  by Tadeusz Zabłudowski of Über den Prozess der Zivillisation (lacking Part 3, ‘Zur Soziogenese der abendländischen Zivilisation’). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

1996, Rozważania o Niemcach : zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku. Translation from German by Roman Dziergwa, Jerzy Kałążny, Izabela Sellmer of Studien über die Deutschen. Poznań: Wydawnictwo  Poznańskie.

2003, Zaangażowanie i neutralność. Translation from English by Janusz Stawiński of Involvement and detachment. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2006, Mozart: portret geniusza. Translation from German by Bogdan Baran of Mozart: zur Soziologie eines Genies (edited by Michael Schröter). Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

2008, Społeczeństwo jednostek. Translation from English by Janusz Stawiński of The Society of Individuals. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2010, Czym jest socjologia? Translation from German by Bogdan Baran of Was ist Soziologie? Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

2011, O procesie cywilizacji: analizy socjo- i psychogenetyczne. Complete translation from German by Tadeusz Zabłudowski and Kamil Markiewicz of Über den Prozess der Zivilisation : soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. (This edition contains the section omitted from the first Polish edition of 1980, together with an Introduction by Marta Buchholc).