SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 2: CIVILIZING PROCESSES
 
[E: CONSCIENCE FORMATION AND PERSONALITY STRUCTURE]
 
 
Meerten ter BORG 1984
            ‘Differentiatie en het pluralistische zelf’,
            [Social differentiation and the pluralistic self]
            Sociale wetenschappen 27-2(1984)125-135
 
 
Rudolf DEKKER & Herman ROODENBURG 1981
            ‘Een bijzondere jongen. Eriksons Lutherstudie opnieuw bezien’,
            [‘A Suitable Case for Treatment? A Reappraisal of Erikson’s “Young Man Luther”‘]
            De Gids 144-4(1981)220-237
Revised English version in Theory and Society 12-6(1983)775-800:
 
 
Grietje DRESEN 1988
            ‘God in het hart sluiten. Ingekeerde vrouwen aan de vooravond van de Nieuwe Tijd’,
            [Embracing God. Women and inward life on the eve of modern time]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwenlevens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)310-336
 
 
Han FORTMANN 1961
            ‘Het vraagstuk der psychische evolutie: een samenvatting’,
            [The problem of psychic evolution: A summary]
            Tijdschrift van de Psychologische Kring aan de Nijmeegse Univer­siteit 9(1961)134-136
 
 
Han ISRAëLS 1981
            ‘Schatzmans Schrebertheorie: eine Kritik auf die Anti-Psychiatrie. Verringerung der familiären Machtdifferenzen’,
            [Schatzman’s theory about Schreber: A critique of anti-psychiatry. The decline of power differences in the family ]
            826-830 in B28
 
 
Paul KAPTEYN 1978
            ‘Het geweten is een modern product’,
            [Conscience is a modern product]
            De Gids 141-9/10(1978)561-570
 
 
Paul KAPTEYN 1987a
            ‘De prijs van het goede vertrouwen. Over gewetensvorming en de groei en krimp van het maatschappelijk netwerk’,
            [The costs of confidence: Conscience formation and the expansion or contraction of the social network [On the so-called criminal paradox]]
            137-152 in: P. Fortuyn & S. Stuurman (eds), Socialisten in no-nonsense tijd. Nijmegen 1987: SUN
 
 
Paul KAPTEYN 1987b
            ‘Publieke moraal en zelfcontrole’,
            [Public morality and self-control]
            Justitiële Verkenningen 13-6(1987)65-67
 
 
Abram de SWAAN 1979d
            Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding.
            [Restrictions on the appearance of women in public and the emer­gence of agoraphobia: From management by command to management by negotia­tion]
            (Revised and extended version of inaugural lecture, University of Amsterdam, May 28 1979) Amsterdam 1979: De Gids/Meulenhoff 31pp
Also in De Gids 142-8(1979)483-509 and reprinted in L17:81-115
Abridged German version in Pädagogik Extra 6-2(1982)48-55
For abstract and English version, see E10
+ Comment by Cas Wouters, ‘Onderhan­delen met De Swaan’ (Negoti­ating with De Swaan), De Gids 142-8(1979)510-521
[see also Wouters’s comment on an article by D.A. Fuldauer on agoraphobia in Sociolo­gisch Tijdschrift 12-2(1985)249-273, ibid. 12-3(1985)585-588, with 588-590 the latter’s reply]
 
 
Abram de SWAAN 1981b
            ‘The Politics of Agoraphobia. On Changes in Emotional and Rela­tion­al Management’,
            (Revised version of E09) Theory and Society 10-3(1981)359-385. Reprinted in L26
+ For comments see 1) C01, 2) C11, and cf 3) E09+
 
 
Abram de SWAAN 1982a
            ‘Historische psychopathologie en de sociogenese van het moderne karakter’,
            [Historical psychopathology and the sociogenesis of the modern character]
            63-76 in: Monica Damen et al.(eds), Geschiedenis, psychologie, mentaliteit. (Clio op de divan): Negen discussiebijdragen [voor­gedragen op het Skript-congres over ‘Geschiedenis en psychologie’, Amsterdam 4-5 maart 1982] (His­tory, Psychology, and Mentality: Nine congress papers on the relation of history and psychology). With an intro­duction by Jan Willem Tellegen. Amster­dam 1982: Uitgeverij Skript
 
 
Kitty VERRIPS - ROUKENS 1987c
            ‘Affectieve bindingen’,
            [Affective bonds]
            118-148 in B35
 
 
Cas WOUTERS 1989/88
            ‘The Sociology of Emotions and Flight Attendants: Hochschild’s “Managed Heart” [1983]’,
            Theory, Culture & Society 6-1(1989)95-123
+ Reply from Arlie Hochschild, ibid. 6-3(1989)439-445, with 447-450 Wouters’s ‘Response’
Dutch version: ‘Stewardessen en de socio­logie van emoties. Hoch­schild’s “Managed Heart” [1983]’, Sociolo­gisch Tijdschrift 14-4(1988)662-689
 
prev page     next page