SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 2: CIVILIZING PROCESSES
 
[F: CHANGING STANDARDS OF CONDUCT, FEELING AND MORALITY]
 
 
Anton BLOK 1973
            ‘A Note on Ethics and Power’,
            Human Organization 32-1(1973)95-98
+ Comments by R.A. Adams, N.L. Gonzalez, I.C. Jarvie, G.N. Ap­pell, B.G. Schoepe, ibid. 98-105, with 105-107 author’s reply
 
 
Anton BLOK 1980b
            ‘Eer en de fysieke persoon’,
            [Honour and the physical person]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#18) 6-2(1980)211-230 [cf B10]
 
 
Maarten van BOTTENBURG 1989
            ‘Competitieve en coöperatieve deugden. Een veranderende bescha­vingsbalans in de Griekse oudheid’,
            [Competitive and cooperative virtues: A changing balance in the civilizing process of Greek antiquity]
            Skript - historisch tijdschrift 11-1(1989)15-26
 
 
Christien BRINKGREVE 1980a
            ‘Over moderne verhoudingen: de geboden van de nieuwe vrijheid’,
            [‘On modern relationships: the commandments of the new freedom’]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-4(1980)676-689. English version in The Nether­lands’ Journal of Sociology 18-1(1982)47-56:
 
 
Christien BRINKGREVE 1980c
            ‘Wat is er aan de hand met onze relaties?’,
            [What’s the matter with our relation­ships?]
            11-27 in: C. Brinkgreve (ed), Relaties. Over de gevolgen van een nieuwe moraal. Nijkerk 1980: Callenbach
 
 
Christien BRINKGREVE 1987b
            ‘Intieme relaties in naoorlogs Nederland’,
            [Intimate relationships in the postwar Netherlands]
            101-108 in: T. van der Kamp & H. Krijnen (eds), Dagelijks leven in Nederland. Verschuivingen in het sociale leven na de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam 1987: De Populier
 
 
Christien BRINKGREVE & Michel KORZEC 1976
            ‘“Margriet weet raad”. Gevoel, gedrag, moraal 1954-1974’,
            [‘[Women’s magazine] Margriet advises...’: Feelings, be­haviour, morals in the Nether­lands, 1954-1974]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 3-1(1976)17-32 [preliminary to F08-09]
 
 
Christien BRINKGREVE & Michel KORZEC 1978
            ‘Margriet weet raad’. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978.
            [‘[Women’s magazine] Margriet advises...’: Feelings, behaviour, morals in the Netherlands, 1938-1978]
            Utrecht/Antwerpen 1978: Het Spectrum 157pp [cf F09]
+ 1) Review by J.E. Ellemers, Sociologische Gids 26-6(1979)529-530
2) For a comment see C14 [cf F37]
 
 
Christien BRINKGREVE & Michel KORZEC 1979
            ‘Verhaltensmuster in der niederländischen Gesellschaft (1938-1977). Analyse und Interpretation der Ratgeber-Rubrik einer Il­lustrier­ten’,
            [‘Feelings, Behaviour, Morals in the Netherlands, 1938-1978. Anal­ysis and Interpretation of an Advice Column’]
            299-310 in D03 [cf F08]. English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 15-2(1979)123-140:
 
 
Kees BRUIN & Lodewijk BRUNT 1986
            ‘“Het failliet van de softe aanpak”. Informalisering en controle bij de spoorwegen’,
            [The failure of the soft approach: Informalization and control in Dutch trains]
            Sociologische Gids 33-3(1986)162-178
 
 
Heidi DAHLES 1987
            ‘Weidelijkheid. Een sleutel tot het zelfbeeld van jagers’,
            [‘“Weidelijkheid”: A Key to Dutch Sportsmen’s Code of Honour’]
            Sociologisch Tijdschrift 14-3(1987)469-492
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 24-1(1988)18-31:
 
 
Henk DRIESSEN 1982
            ‘Civiliseringstendensen in het Spaanse stieregevecht’,
            [Civilizing tendencies in the Spanish bullfight]
            326-341 in C03 [cf C45]
 
 
Herman FRANKE 1982
            ‘De zotheid van een lof der schuld’,
            [The folly of a praise of guilt]
            De Gids 145-8(1982)560-569 [Comment on Dutch article by Derek Phil­lips, ‘De lof van de schuld. Moraliteit en schuld in de mo­derne tijd’ (The praise of guilt: Morality and guilt in modern times), De Gids 145-3/4(1982)145-162], with 569-571 Phil­lips’s reply: ‘Franke en het vulgair sociologisch determinisme’ (Franke and vulgar sociological determinism)
 
 
Herman FRANKE 1984
            ‘Het heengaan van de dood. Over de veranderende inhoud van over­lij­densadvertenties (1794-1983)’,
            [Death departing: On the changing contents of obi­tuaries]
            Sociologisch Tijdschrift 11-2(1984)286-326 [see also F15]
+ Comment by Herman ten Kroode and Cas Wouters, Sociologisch Tijdschrift 11-4(1985)757-759, with 759-762 Franke’s rep­ly
 
 
Herman FRANKE 1985a
            De dood in het leven van alledag. Twee eeuwen rouwadvertenties en openbare strafvoltrekkingen in Nederland.
            [Death in everyday life. Two centuries of obituaries and public pu­nishments in the Netherlands ]
            ‘s-Gravenhage 1985: Nijgh & Van Ditmar 173pp
[Contains extensively revised and extended F14 and K16]
 
 
Peter Reinhart GLEICHMANN 1981
            ‘Enkele sociale veranderingen van het slapen’,
            [Some social changes in sleeping]
            De Gids 144-4(1981)197-214. Prior German version: ‘Einige soziale Wandlungen des Schlafens’, Zeitschrift für Soziologie 9-3(1980)236-250
 
 
Johan GOUDSBLOM 1986c
            ‘Morele beesten. Notities over moraal’,
            [Moral beasts: Notes on morality]
            De Gids 149-3(1986)171-174
 
 
Paul KAPTEYN 1980
            Taboe, macht en moraal in Nederland.
            [Taboo, power and morality in Dutch society]
            Amsterdam 1980: De Arbeiderspers 327pp
(= Taboe. Ontwikkelingen in macht en moraal, speciaal in Neder­land. Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
+ Reviews by 1) Benjo Maso, ‘Wetenschappelijkheid als stijlfi­guur’ (Scholarship as a figure of speech), Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 7-3(1980)222-257, with author’s response: ‘Over taboes gesproken. Een antwoord aan Benjo Maso’, ibid. 7-4(1981)467-486, and 487-500 Maso’s reply
2) Henk Flap, ‘Taboe, macht, maar vooral moraal’ (Taboo, power, but mainly morality), Mens en Maat­schap­pij 56-4(1981)425-430
3) Hugo Röling, ‘Is er meer IK in plaats van Ueber-Ich gekomen?’ (Is the Super-ego really making way for the Ego?), Theoretische geschie­denis 10-3(1983)383-388
4) Pieter Spierenburg, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#22) 7-2(1981)182-184
5) Rudi Künzel, Volkskundig Bulletin 7-1(1981)69-71
See also C22, H19+6
 
 
Benjo MASO 1983
            ‘“Vilain moz” en “corteis parole”. Het gevoel voor obsceniteit in de Middeleeuwen’,
            [Vilain moz and corteis parole: On the medieval sense of obsceni­ty]
            Sociologisch Tijdschrift 10-3(1983)411-454
+ Comment by Cas Wouters, ‘Gevoel voor obsceniteit in de Mid­del­eeuwen en gevoel voor scepsis nu’, Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)176-178, with 178-179 Maso’s ‘Antwoord’ (reply)
 
 
Stephen MENNELL 1985
            All Manners of Food: Eating and Taste in England and France from the Middle Ages to the Present.
            Oxford 1985: Blackwell xii + 380 pp
(= Doctoral dissertation, Univer­sity of Amsterdam 1985: The So­ciol­ogy of Taste: Eating in England and France.)
+ Reviews by Anneke van Otterloo, Sociologische Gids 33-3(1986)212-213 and Voeding 47-8(1986)243-244
French translation Français et Anglais à table du moyen âge à nos jours. 537pp. Paris 1987: Flammarion
German translation Die Kultivierung des Ap­petits. 460pp Frankfurt 1988: Athenäum
Dutch translation [by Coen van Gullik] Smaken verschillen. Eet­cul­tuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu. With a new preface: ‘Voor­spel: Eten in de lage landen’ (Eating in the Low Countries) [= much revised ver­sion of F22], Amsterdam 1989: Bert Bakker
 
 
Stephen MENNELL 1986
            ‘Prospects for the History of Food’,
            Groniek #95 (1986)7-21
 
 
Stephen MENNELL 1987
            ‘Eten in Nederland’,
            [Eating in the Netherlands]
            De Gids 150-2/3(1987)199-207 [see also F20: Dutch edition 1989]
 
 
Peter MEURKENS 1986
            ‘Katholieke moraal en privé-gedrag in Kempenland’,
            [‘Catholic Ethics and Private Behaviour in Old Kempenland’]
            Psychologie en Maatschappij 10-4(1986)428-441
English version in: J. Boissevain & J. Verrips (eds), Dutch Dilem­mas: Anthropol­ogists Look at the Nether­lands. Assen 1989, Van Gorcum:
 
 
Anneke van OTTERLOO 1983
            ‘De herleving van de beweging voor natuurlijk en gezond voedsel’­,
            [The revival of the natural and health food movement]
            Sociologisch Tijdschrift 10-3(1983)507-545
 
 
Anneke van OTTERLOO 1986b
            ‘Over culinaire culturen in Noord en Zuid. Enkele opmerkingen bij de sociogenese van nationale stijl en regionale variaties in Nederland’,
            [On culinary cultures in the north and in the south. Some observa­tions on the sociogenesis of national style and regi­onal varie­ties in the Netherlands]
            Groniek (Special issue on History of food: ‘Voedselgeschiedenis’) #95 (1986)36-55
 
 
Anneke van OTTERLOO 1988
            ‘De industrialisering van keuken en koken. Toenemende bindingen tussen huishoudens en bedrijven van 1920 tot 1970’,
            [The industrialization of kitchens and cooking. Increasing inter­dependen­cy of households and industrial concerns]
            Tijdschrift voor Vrouwenstudies (#33) 9-1(1988)3-27
 
 
Anneke van OTTERLOO 1989
            ‘Het regime van dik en dun. Moeders over voeding en opvoeding’,
            [The regime of fat and thin. Mothers talk about feeding and upbringing]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-4(1989)608-633
 
 
Kees SCHMIDT 1978
            ‘Hollands buitenleven in de zeventiende eeuw. (1) De opkomst van de buitenplaatsen, (2) De wassende stroom hofdichten’,
            [Dutch country life in the seventeenth century. (1) The rise of the country house. (2) The increasing stream of country house poems]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4-4(1978)434-449 & 5-1(1978)91-109
 
 
Kees SCHMIDT 1988
            ‘Over buitenplaatsen en de genoegens van weleer’,
            [On country houses and the pleasures of yore]
            7-27 in: T. Buitenhuis (ed), Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving. Delft 1988: Delft University Press
 
 
Pieter SPIERENBURG 1973
            Het proces der civilisatie in Nederland tussen 1500 en 1800. Een toetsing der civilisatie-theorie.
            [The civilizing process in the Netherlands between 1500 and 1800. A test of the theory of the civilizing process]
            Amsterdam 1973: Historisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam (= Werkschrift #5) 62pp [For English summary see F31]
 
 
Pieter SPIERENBURG 1981c
            Elites and Etiquette. Mentality and Social Structure in the Early Modern Northern Netherlands.
            Rotterdam 1981: Centrum voor Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam (= Publication series #9) 38pp
 
 
Abram de SWAAN 1981a
            ‘Beschaving en verruwing in Nederland’,
            [Manners and morals in the Netherlands: Relaxation and the civi­liz­ing process]
            218-224 in Spectrum Jaarboek 1981. Utrecht/Antwerpen 1981: Het Spectrum
 
 
Abram de SWAAN 1983
            ‘Ongeloof, bedrog en huichelarij in constellatie’,
            [Disbelief, dissimulation and deceit in constellation]
            De Gids 146-2/3(1983)93-98
 
 
Jos van USSEL 1968
            Geschiedenis van het seksuele probleem.
            [History of the problem of sexuality]
            Meppel (and Amsterdam) 1968 1 (1982 7): Boom 440pp
(= rev. ed. [without inter al. Index of names and greater part of notes] of doctoral dissertation, University of Amsterdam 1967: Socioge­nese en evolutie van het probleem der seksuele propae­deuse tussen de 16de en de 18de eeuw, vooral in Frankrijk en Duits­land. Bij­drage tot de studie van de burgerlijke seksuele moraal [Socio­gen­esis and evolution of the problem of sexual propaedeutics between the sixteenth and the eighteenth centuries, with par­ticular refe­rence to France and Germany. A contribution to the study of bour­geois sexual morality]. 2 Vols, Gent 1967: mimeogr. 563pp)
 
 
Elize VERZAAL 1986
            ‘De overdracht van de etiquette in humanistische schoolboekjes aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek’,
            [Transmission of etiquette in humanistic school books in the Royal Library at The Hague]
            298-311 in Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies (Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Ko­ninklijke Bibliotheek te ‘s‑Gravenhage). Hilversum 1986: Ver­lo­ren
 
 
Hans van WEES 1984
            ‘Overwinnaars onder de overwinnaars. De krijgshaftige civilisatie van de Romeinse aristocratie’,
            [Victors amongst victors. The martial civilization of the Roman aris­tocracy]
            Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)120-162
 
 
Jolande WITHUIS 1987
            ‘“Vertel mij eens, vriendinnen...”. Een gepolitiseerde advies­rubriek (1951-1953)’,
            [‘Tell me, my friends...’: Politicized advice on daily life in a leftist Dutch women’s magazine, 1951-1953]
            Sociologisch Tijdschrift 14-1(1987)84-126 [cf F07, F08]
 
 
Cas WOUTERS 1976
            ‘Is het civilisatieproces van richting veranderd?’,
            [Has the civilizing process changed direction?]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 3-3(1976)336-360
[For revised English (and German) version, see D10]
+ Comment by Christien Brinkgreve & Michel Korzec, ‘Kan het civi­lisatieproces van richting veranderen?’ (Can the civilizing pro­cess change direction?), ibid. 361-364 [which is discussed in C14]
 
 
Cas WOUTERS 1985a
            ‘Formalisering van informalisering. Veranderingen in omgangsvor­men, vooral tussen de sexen, in Nederland, 1930-1985’,
            [‘Developments in the Behavioural Codes between the Sexes: The Formalization of Informalization in the Netherlands, 1930-1985’]
            Sociologisch Tijdschrift 12-1(1985)133-162 [see also D11]
German version: ‘Informalisierung und Formalisierung in den Ge­schlechterbeziehungen in den Niederlanden von 1930 bis Anfang 1985’, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 38-3(1986)510-528
English version in Theory, Culture & Society (Special issue on ‘Norbert Elias and Figurational Sociology’) 4-2/3(1987)405-427:
 
 
Cas WOUTERS & Herman ten KROODE 1980
            ‘Informalisering in het rouwen en in de omgang met doden op (de) snijzaal’,
            [Informalization in mourning and in interaction with the dead in the dissecting room]
            De Gids 143-7(1980)481-496. Reprinted 55-74 in: Geert A. Banck et al.(eds), Gestalten van de dood. Studies over abortus, eutha­nasie, rouw, zelfmoord en doodstraf. Baarn 1980: Ambo
 
 
Cas WOUTERS & Herman ten KROODE 1985
            ‘Geen bloemen, geen bezoek. Over sterven en nabestaan’,
            [‘No flowers, no calls’. On dying and surviving]
            Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek 3-2(1985)20-25
 
prev page     next page