SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 2: CIVILIZING PROCESSES
 
[H: MEN AND WOMEN]
 
 
Christien BRINKGREVE 1980b
            ‘Over de verstrikkingen van het vrouwenleven’,
            [On the entanglements of women’s lives]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 35-6/7(1980)544-552
 
 
Christien BRINKGREVE 1988a
            De belasting van de bevrijding.
            [The burden of [women’s] liberation ]
            (= Inaugural lecture Sept.29 1988, Catholic University Nijmegen) Nijmegen 1988: SUN 38pp. Also published in Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwen­levens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)171-207
 
 
Christien BRINKGREVE 1988b
            ‘De macht van het andere geslacht’,
            [Jealousy and the power of the other sex]
            De Gids 151-1(1988)29-38
+ Comment by Cas Wouters, De Gids 151-3(1988)223-226
 
 
Christien BRINKGREVE & Ali de REGT 1985
            ‘Mannen, vrouwen en kinderen’,
            [Men, women and children]
            208-239 in B35
 
 
Jeanne de BRUIJN & Greetje TIMMERMAN 1988
            ‘Ongewenste intimiteiten en verschuivende machtsverhoudingen’,
            [Sexual harassment and changing power relations between the sexes]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwenlevens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)291-309
 
 
Anneke COUTINHO - WIGGELENDAM 1981
            ‘Vrouwenemancipatie rond de eeuwwisseling en het verzet daar­tegen. Een vergelijkend onderzoek naar feminisme en antifemi­nisme in Nederland in de periode 1870-1919’,
            [‘Women’s Emancipation and its Opponents around the Turn of the Century. A Comparative Study of Feminism and Anti-Feminism in the Netherlands from 1870 to 1919’]
            Tijdschrift voor vrouwenstudies (#6) 2-2(1981)214-241
English version in The Netherlands’ Journal of Sociol­ogy 19-2(1983) 113-131:
 
 
Nannie GILLISSEN & Anneke LISSENBERG 1985
            Vrouwen in een mannenbolwerk. Over ervaringen van vrouwelijke studenten in de jaren vijftig en zeventig aan de TH-Delft.
            [Women in a male bastion: Experiences of female students at the Technical University of Delft in the fifties and seventies]
            Amsterdam 1985: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 132pp
 
 
Marianne GRUNELL 1986
            ‘Vanzelfsprekendheid: scharnier tussen zelfbepaling en lot. De aantrekkelijkheid van Giddens’ structuratietheorie’,
            [Taking things for granted as the hinge between self-determination and fate: On the significance of Giddens’s structuration theory for women’s studies]
            Lover 13-3(1986)162-169
 
 
Paul KAPTEYN 1975c
            ‘Hiërarchie en ongehoorzaamheid tussen mannen en vrouwen: Aletta Jacobs en de vrouwenemancipatie in de negentiende eeuw’,
            [Hierarchy and disobedience between men and women: Aletta Jacobs and women’s emancipation in 19th-century Holland ]
            De Gids 138-10(1975)713-726 [see also H10]
 
 
Paul KAPTEYN 1977
            ‘Aletta Jacobs and Female Emancipation in the Netherlands’,
            284-292 in A05
 
 
Paul KAPTEYN 1983b
            ‘Patronen van bedrog. Over trouw tussen mannen en vrouwen, vooral nu’,
            [Patterns of deceit among men and women]
            De Gids 146-2/3(1983)107-114
 
 
Bernard KRUITHOF 1985
            ‘Het huwelijk als beschavingsideaal. Dagboekfragmenten van Jacob Huizinga, doopsgezind predikant (1809-1884)’,
            [Marriage as an ideal of civilized existence. From the diary of Mennonite minister Jacob Huizinga (1809-1884)]
            Sociologisch Tijdschrift 12-3(1985)543-555
 
 
Marjolein MORéE 1988
            ‘De strijd om de symmetrie. Het streven naar gedeeld ouderschap in de jaren zeventig en tachtig’,
            [The battle for symmetry: Women’s struggle for shared parent­ing in the seventies and eighties]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-3(1988)485-506 [cf H19+6]
 
 
José de REGT & Bram van STOLK 1979
            ‘Zelfaanvaarding van homoseksuelen’,
            [Self-acceptance of homosexuals]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 34-1(1979)3-17
 
 
Paul SCHNABEL 1973
            ‘Seksualiteit in de welvaartsstaat’,
            [Sexuality in the welfare state]
            Sociologische Gids 20-3(1973)189-206
 
 
Michael SCHRÖTER 1981
            ‘Staatsbildung und Triebkontrolle. Zur gesellschaftlichen Regu­lierung des Sexualverhaltens vom 13. bis 16. Jahrhundert’,
            [State formation and drive control. On the social regulation of sexual behaviour in medieval cities from the 13th to the 16th century]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-1(1981)48-89
German summary in B28:810-814. Extended version in D04:148-192 [These publications are preliminary to the author’s doctoral dissertation, University of Hannover 1982, revised and published as ‘Wo zwei zusammenkommen in rechter Ehe...’ Sozio- und psycho­genetische Studien über Eheschliessungsvorgänge vom 12. bis 15. Jahrhundert. Mit einem Vorwort von Norbert Elias. Frankfurt am Main 1985: Suhrkamp xv + 455pp (paperback ed. 1988)]
 
 
Bram van STOLK 1984
            ‘Verlaten mannen: angsten, eigenwaarde en inschikking’,
            [Abandoned men: Fears, self-esteem and accommodation]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 39-7/8(1984)755-784. Re­print­ed in H19 [2nd ed.1985]: 233-270
German transla­tion: ‘Verlas­sene Männer. Ängste, Selbstwert, Entgegenkom­men’, appendix 217-254 to German translation (1987) of H19
 
 
Bram van STOLK & Cas WOUTERS 1980
            ‘Machtswinst, respect en zelfrespect. Een vergelijking tussen twee studies van groepen buitenstaanders: homoseksuelen en vrou­wen’,
            [‘Power Changes and Self-Respect: A Comparison of Two Cases of Established-Outsider Relations’]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7-3(1980)191-221
German summary: ‘Selbst- und Fremdachtung im Machtwechsel. Zwei Studien über Gruppen von Aussenseitern: Homosexuelle und Frauen’ in B28:815-820
Revised and condensed English version in Theory, Culture & Society (Special issue on ‘Norbert Elias and Figurational Sociol­ogy) 4-2/3(1987)477-488:
 
 
Bram van STOLK & Cas WOUTERS 1983
            Vrouwen in tweestrijd. Tussen thuis en tehuis: Relatieproblemen in de verzorgingsstaat, opgetekend in een crisiscentrum.
            [Women torn two ways. Marital problems in the welfare state as observed in a refuge for battered women.]
            With a Foreword by Norbert Elias. Deventer 1983 (232pp), 2nd edition (enlarged with H17, 270 pp) 1985: Van Loghum Slaterus.
German translation (of enlarged edition) Frauen im Zwiespalt. Bezie­hungs­probleme im Wohlfahrtsstaat. Eine Modellstudie. Mit einem Vorwort von Norbert Elias. Frankfurt a.M. 1987: Suhrkamp
+ Reviews by 1) Jette Westerbeek-van Eerten, Sociologisch Tijd­schrift 11-1(1984)163-169
2) Ali de Regt, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 39-12(1984)1353-1355
3) C.D. Saal, ‘Huwelijk en gezin onder spanning’ (Family and marriage under strain) (= Valedictory lecture, Groningen Nov.6 1984, discussing extensive­ly H19 inter al.), 202-222 in: C.D. Saal, Verwant en aanverwant. Sociologische opstellen (Socio­logi­cal essays on family and kinship). Hoogezand 1984: Stube
4) Liesbeth Bervoets, Tijdschrift voor Vrouwenstudies 6-1(1985)124-126
5) Ineke van Wetering, Sociologische Gids 33-2(1986)146-148
6) Marjolein Morée, ‘Harmonieuze ongelijkheid als schone schijn’ (The illusion of ‘harmonious inequality’), Sociologisch Tijd­schrift 14-2(1987)290-311 [cf H13], with authors’ reply: ‘Tegen­gif zonder gif’ (Antidote without venom), ibid. 14-4(1988)690-691
 
 
Abram de SWAAN 1984a
            ‘Handen thuis [Over geweldpleging in het huwelijk]’,
            [Keep your hands off. On violence in marriage]
            Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)3-13
+ Comment by Ineke Baas-Hoffschulte, ‘De pijnlijke paradox. Marginalia bij - ‘ (The painful paradox), Sociologisch Tijd­schrift 11-4(1985)752-756, with 756 author’s reply
 
 
Cor van der WEELE 1982
            ‘Een noodzakelijke probleemverschuiving voor feministies onder­zoek: naar figuraties van vrouwen en mannen’,
            [A necessary problem shift for feminist research: Towards figura­tions of women and men]
            Tijdschrift voor Vrouwenstudies 3-3(1982)409-416
 
 
Barbara WIEMANN 1986
            ‘Latente macht tussen mannen en vrouwen’,
            [Latent power between men and women]
            (Review article on doctoral dissertations by Joan Meyer [1983] and Aafke Komter [1985] on relations between women and men [cf C22])
Sociologisch Tijdschrift 13-1(1986)156-163
 
 
Jolande WITHUIS 1988
            ‘Pijnloos bevallen: een kwestie van mentaliteit. Over de lichaams­beleving van communistische vrouwen in de koude oorlog’­,
            [Painless childbirth: a mental issue. Physical pain and Dutch communist women during the Cold War]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwenlevens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)235-265
 
 
Cas WOUTERS 1984
            ‘Vrouwen, porno en seksualiteit’,
            [Women, porn and sexuality]
            Tijdschrift voor Vrouwenstudies 5-2(1984)246-249
 
 
Cas WOUTERS 1985b
            ‘Seksueel geweld in ontwikkelingsperspectief. Notities bij een ministeriële nota’,
            [Sexual violence in developmental perspective. Comments on a departmental policy document]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 40-12(1985)1339-1343
 
 
Cas WOUTERS 1986b
            ‘Gewenste en ongewenste intimiteiten’,
            [Sexual appeal and sexual harrassment]
            Intermediair 22-47(Nov.21 1986)17-25
 
 
Cas WOUTERS & Bram van STOLK 1988
            ‘Vrouwenmishandeling in partnerrelaties’,
            [Battered women: A developmental perspective]
            38-46 in: E. Damen & N. van Oosten (eds), Mannelijkheid en sek­sueel geweld: de dader belicht (Masculinity and sexual violence: Focus on the offender). Deventer 1988: Van Loghum Slaterus
 
prev page     next page