SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[R: MEDICINE, MENTAL HEALTH AND THE THERAPEUTIC PROFESSIONS]
 
 
A. APPELS 1972a
            ‘Het hart-infarct als cultuurziekte’,
            [Myocardial infarction as a cultural disease]
            Nederlands Tijdschrift voor Psychologie 27(1972)553-565
 
 
A. APPELS 1983a
            ‘Cultuur en ziekte’,
            [Culture and disease (Coronary proneness and Anorexia nervosa)]
            (= Inaugural lecture, Rijksuniversiteit Limburg at Maastricht, Nov.5 1982) De Psycholoog 18-3(1983)109-132
For short English version see R03
 
 
A. APPELS 1986a
            ‘Culture and Disease’,
            Social Science and Medicine 23-5(1986)477-483
 
 
Christien BRINKGREVE 1977
            ‘De ontwikkeling van het beroep van psychotherapeut’,
            [The development of the psychotherapeutic profession]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 3-4(1977)406-418
 
 
Christien BRINKGREVE 1981
            ‘Mentale kwalen. De zorg voor zenuwlijders in Nederland rond 1900 en de opkomst van de psychoanalyse’,
            [Mental complaints: Taking care of neurotics in the Nether­lands around 1900 and the rise of psychoanalysis]
            156-168 in N21. Reprinted 181-205 in: J. Binneveld et al.(eds), Een psychiatrisch verleden. Uit de geschiedenis van de psychia­trie. Baarn 1982: Ambo
 
 
Christien BRINKGREVE 1984
            Psychoanalyse in Nederland: Een vestigingsstrijd.
            [Psychoanalysis in the Netherlands: A struggle to join the ranks of the established]
            Amsterdam 1984: De Arbeiderspers 353pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1984)
+ Review by Ernst Mulder, ‘Psychoanalytici aan de dans’, Sociolo­gisch Tijdschrift 11-4(1985)764-769
 
 
Christien BRINKGREVE 1986a
            ‘Het juiste bevallen’,
            [The right way of giving birth]
            Maatstaf 34-11/12(1986)2-10
 
 
Christien BRINKGREVE 1986c
            ‘The Psychoanalytic Underground (Holland, 1940-1945)’,
            Current Issues in Psychoanalytic Practice 3-1(1986)61-75
 
 
Christien BRINKGREVE 1987a
            ‘Die Gründung der Psychoanalyse in den Niederlanden’,
            [The establishment of psychoanalysis in the Netherlands]
            89-104 in: Psychoanalytisches Seminar Zürich (ed.), Between the Devil and the Deep Blue Sea. Freiburg 1987: Kore
 
 
Christien BRINKGREVE [also ed], Jan ONLAND & Abram de SWAAN 1979
            Sociologie van de psychotherapie I: De opkomst van het psycho­the­rapeu­tisch bedrijf.
            [Sociology of psychotherapy. Volume I: The rise of the psycho­therapy trade]
            Utrecht/Antwerpen 1979: Het Spectrum (= Aula #661) 165pp
+ Review article by Nico Koning & Hans Achterhuis, ‘Bedrijfsma­tige therapeutische hulp op de korrel’ (The psychotherapy busi­ness taken to task), Anders. Tijdschrift voor groei naar welzijn 2-6(1980)2-11
 
 
Christien BRINKGREVE & Bram van STOLK 1987
            ‘Zieken zonder ziekte. Sociale regressie en blijvende klachten bij somatiserende patiënten op een polikliniek psychiatrie’,
            [‘Patients Without a Disease. Social regression and pro­longed symptoms in somatizing patients in a psychiatric outpat­ients’ clinic’]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)597-636 [cf L23]
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 24-1(1988)3-17:
 
 
Rineke van DAALEN 1987b
            ‘Dutch Obstetric Care: Home or Hospital, Midwife or Gynaecologist?’,
            Health Promotion 2-3(1987)247-255
 
 
Rineke van DAALEN 1988a
            ‘De groei van de ziekenhuisbevalling. Nederland en het buiten­land’,
            [Giving birth in hospital: Its growth in the Netherlands and other countries]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-3(1988)414-445
 
 
Jan-Willem GERRITSEN 1986
            ‘De sociogenese van Anorexia Nervosa’,
            [The sociogenesis of Anorexia Nervosa]
            Verzorging (Tijdschrift van de vakgroep Verzorgingssociologie, Universiteit van Amsterdam) 2-3(1986)29-46
 
 
Wouter GOMPERTS 1982
            ‘Het vijf minuten-spreekuur. Observaties in een poliklinische psychiatrische praktijk’,
            [The five minute consultation. Observations in an out-patients psychiatric clinic]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 37-4(1982)347-365
 
 
Wouter GOMPERTS 1987
            ‘De opkomst van de sociale fobie en de maskering van sociale distinctie’,
            [The rise of social phobias and the concealment of social distinc­tion]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)669-725 [cf L23]
 
 
Wouter GOMPERTS 1989
            ‘De selectiviteit van fobieën’,
            [The selectivity of phobias]
            De Gids 152-1(1989)3-13
 
 
Johan GOUDSBLOM 1977a
            ‘Civilisatie, besmettingsangst en hygiëne: Beschouwingen over een aspect van het Europese civilisatieproces’,
            [For enlarged English version, see R19]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4-3(1977)271-300 [cf under R19]
German translation: ‘Zivilisation, Ansteckungsangst und Hygiene. Betrachtungen über einen Aspekt des europäischen Zivilisations­prozesses’ in D03:215-253
 
 
Johan GOUDSBLOM 1986e
            ‘Public Health and the Civilizing Process’,
            The Millbank Quarterly 64-2(1986)161-188
(= enlarged version of R18) Dutch translation: ‘Openbare gezond­heidszorg en het civilisatie­proces’ in A12:183-210
French translation: ‘Les grandes épidémies et la civilisation des moeurs’, Actes de la recherche en sciences sociales #68 (June 1987)3-14
 
 
Veralien KRAGT 1980
            ‘De ontwikkeling van het verpleegkundig beroep in Nederland’,
            [The development of the nursing profession in the Netherlands]
            Tijdschrift voor ziekenhuisverpleging 33-17&18(1980)791-798 & 853-860
 
 
Herman ten KROODE 1982
            ‘Stervensbegeleiding: een nieuw woord...een nieuw beroep? Een blik in de literatuur over stervenshulp en stervensbegeleiding’­,
            [Counselling the dying: a new term ... a new profession? A review of the literature]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 37-12(1982)1306-1321 [cf C45]
 
 
Herman ten KROODE 1987
            ‘De oorzaken van de ziekte: gedachten van kankerpatiënten’,
            [Accounts by cancer patients of the causes of their disease]
            Metamedica 66(1987)428-440
 
 
Herman ten KROODE & Cas WOUTERS 1980
            ‘Over stervensbegeleiding en professionalisering’,
            [On death-counselling and professionalization]
            (A comment with reference to the International Congress on Death and Dying, London April 1980) Maandblad Geestelijke volksgezond­heid 35-8(1980)674-682
 
 
Henny OOSTERBAAN 1982
            ‘Verhoudingen en omgangsvormen in een algemeen ziekenhuis’,
            [Social relations and manners in a general hospital]
            Sociologisch Tijdschrift 9-1(1982)105-121 [cf C45]
 
 
Henny OOSTERBAAN & Winkie ZELDENRUST 1985
            Gescheiden wegen. Sociale netwerken, protoprofessionalisering, psychische problemen en hulpzoekend gedrag bij gescheiden men­sen.
            [Separate ways: Social networks, protoprofessionalization, psycho­l­ogical problems and divorced people’s search for help]
            With a Foreword by A. de Swaan. Utrecht 1985: Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (= NcGv-reeks #84) 296pp [cf R26]
 
 
Henny OOSTERBAAN & Winkie ZELDENRUST 1988
            ‘Van vage klacht tot psychisch probleem. Protoprofessionalisering in open en gesloten netwerken’,
            [From vague complaints to psychic problems. Protoprofes­sionaliza­tion in open and closed networks]
            (Summarizing rendition of R25) Maandblad Geestelijke volksgezond­heid 43-9(1988)939-953
 
 
J.F.A. SPANGENBERG & G. NOORDENBOS 1984
            ‘Anorexia nervosa: multidisciplinaire aspecten en maatschappe­lijke veranderingen’,
            [Anorexia nervosa: Multidisciplinary aspects and social change]
            Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)94-119
 
 
Ruud STOKVIS 1982b
            ‘Ziekteverzuim, disciplinering en democratisering’,
            [Absenteeism, maintaining discipline and democratization of in­dustrial relations]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-4(1982)660-677 [cf C45]
 
 
Cees STRAVER & Bram van STOLK 1988
            ‘De kans op verbreiding van AIDS onder de Nederlandse bevol­king’,
            [The chances of AIDS spreading among the Dutch population]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 43-4(1988)379-393
 
 
Abram de SWAAN 1977
            ‘On the sociogenesis of the psychoanalytic setting’,
            381-413 in A05. Reprinted as ‘On the Socio­genesis of the Psycho­analytic Situation’ in Psychoanalysis and Contemporary Thought 3-3(1980)381-414 and in L26
Dutch version: ‘Over de sociogenese van de psychoana­lytische setting’ (= contribu­tion to the Gids-symposium on Marxism, Psycho­analysis and the Sociology of Norbert Elias, Amsterdam, June 17 1977), De Gids 140-4/5(1977)297-322. Reprinted in L17:51-80
German translations: ‘Zur Soziogenese des psychoanalytischen Set­tings’ in D03:369-406 and [with title reading ‘... “Set­tings”‘] in Psyche. Zeit­schrift für Psychoana­lyse und ihre Anwen­dun­gen 32-9(1978)793-826
 
 
Abram de SWAAN 1978
            ‘The professionalization, state financing, and regulation of psychotherapy in the Netherlands’,
            141-158 in: Chr. Altenstetter (ed), Changing National-Subnational Relations in Health: Opportunities and Constraints. Washington 1978: National Institutes of Health (U.S. Department of Health, Education & Welfare)
Revised Dutch version: ‘Beroepsvorming in de psychotherapie’, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 33-2(1978)67-82
 
 
Abram de SWAAN 1979a
            ‘Professionalisering en protoprofessionalisering’,
            [‘Professionalization and protoprofessionalization’]
            17-24 in R10. Abridged English version in L26:
 
 
Abram de SWAAN 1979b
            ‘Het spreekuur als opgave: Analyse van een kritische episode in de toegang tot de psychotherapeutische dienstverlening’,
            [‘The Initial Interview as a Task’]
            59-115 in R34. Abridged English version in L26:
 
 
Abram de SWAAN [also ed] with Regina van GELDEREN & Victor KENSE 1979c
            Het spreekuur als opgave. Sociologie van de psychotherapie 2.
            [Sociology of psychotherapy (Vol.II): The initial interview as a task]
            Utrecht/Ant­wer­pen 1979: Het Spectrum (= Aula #662) 124pp
+ Review article by Nico Koning & Hans Achterhuis, ‘Bedrijfsma­tige therapeutische hulp op de korrel’ (The psychotherapy busi­ness taken to task), Anders. Tijdschrift voor groei naar welzijn 2-6(1980)2-11
 
 
Abram de SWAAN 1980
            ‘Egelstellingen rond de psychotherapie’,
            [Prickly propositions on psychoanalysis and psychotherapy]
            Wending. Maandblad voor evangelie, cultuur en samenleving (Special issue on the image of man in psychotherapy: ‘Mensbeeld in de psychotherapie’) 35-11(1980)648-653
+ Comments by 1) Hans Achterhuis, ‘Problemen oplossen of creëren? Kanttekeningen bij de egelstellingen van de Swaan’ (Solving or creating problems?), ibid. 654-658
2) C.H. Lindijer, ‘Notities van een praktisch-theoloog over psychotherapie’ (Notes on psychotherapy by a practitioner of theology), ibid. 659-663
with ibid. 671-673 reply (‘Nawoord’) from De Swaan
 
 
Abram de SWAAN 1981c
            ‘The Survivors’ Syndrome: Private Problems and Social Repres­sion’,
            85-94 in Israel‑Netherlands Symposium on the Impact of Persecu­tion, II (Dalfsen/Amsterdam April 14-18 1980). Rijswijk 1981: Ministry of Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare [CRM]. Reprinted in L26
Dutch version: ‘Het concentratiekampsyndroom als sociaal pro­bleem’ in L17:140-150
 
 
Abram de SWAAN 1982b
            ‘Het medisch regiem’,
            [‘The medical regime’]
            151-224 [219 in 2nd ed.] in L17 (includes as part 3 a much shorter prior version [cf C45] in Tijd­schrift voor sociale genees­kunde 60-5(1982)79-85). Also publish­ed separate­ly as Het medisch regiem. Essay (The medical regimen). Amsterdam 1985: Meulen­hoff 86pp
Revised English version in L26:
 
 
Abram de SWAAN 1989a
            ‘The Reluctant Imperialism of the Medical Profession’,
            Social Science and Medicine (forthcoming) 1989. Reprinted in L26
 
 
Ivan WADDINGTON 1979
            ‘Competition and monopoly in a profession. The campaign for medical registration in Britain’,
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-2(1979)288-321
 
prev page     next page