SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[T: SPORTS]
 
Ruud STOKVIS 1976a
            ‘Sport en sociologie’,
            [Sport and sociology: A review of the literature]
            56-78 in: H. Bergman & H. v.d. Ploeg (eds), Sport en wetenschap. Haarlem 1976: De Vrieseborch / Intermediair Uitg.
 
 
Ruud STOKVIS 1976b
            ‘Spelverruwing en overheidsbeleid’,
            [On the increasing roughness of soccer and public policy]
            Beleid en Maatschappij 3-5(1976)118-120
 
 
Ruud STOKVIS 1978a
            ‘Sportgeneeskunde: het maken van een specialisme’,
            [Sports medicine: The making of a specialism]
            Medisch Contact 33-17(1978)526-528
 
 
Ruud STOKVIS 1978b
            Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelin­gen.
            [‘Debates on Sport: Organizational and Ideological Developments’]
            With a Preface by J. Goudsblom. Deventer 1979: Van Loghum Slate­rus 195pp (= Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1978)
+ Review by J.C. Dona et al.:’“Net langs de verkeerde kant van de paal”. Beschouwingen n.a.v. - ‘(‘Overshooting the mark’: A comment on - ), Amsterdams Sociologisch Tijd­schrift 7-1(1980)904-913, with 914-921 Stokvis’s reply: ‘Agogische bezwaren tegen een socio­logische studie’ (Nonsociological objec­tions to a sociologi­cal study)
English summary in The Netherlands’ Journal of Sociology 18-1(1982)95-98:
 
 
Ruud STOKVIS 1979
            ‘Rugby en beschaving’,
            [Rugby and civilization]
            Critique of: E. Dunning & K. Sheard, “Barbarians, Gentlemen and Players. A sociological study of the development of rugby foot­ball” (1979), Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-3(1979)494-504
+ Reply from Eric Dunning: ‘The Figurational Analysis of the Development of Rugby Football’, Amsterdams Sociologisch Tijd­schrift 7-4(1981)533-545, with 546-548 Stokvis’s rejoinder: ‘Figuraties en argumen­taties’ (Figurations and argumentations)
 
 
Ruud STOKVIS 1980
            ‘Sport en politiek’,
            [Sports and politics]
            Intermediair 16-22 (May 30 1980)1-7
 
 
Ruud STOKVIS 1982c
            ‘Conservative and Progressive Alternatives in the Organization of Sport’,
            International Social Science Journal 34-2(1982)197-208
 
 
Ruud STOKVIS 1983
            ‘Noncommercial and Commercial Sports Organizations’,
            155-161 in Sports et sociétés contemporaines. Paris 1983: Société Française de sociologie du sport
 
 
Ruud STOKVIS 1987
            ‘Elias en sport’,
            [Elias and sport]
            Review of: N. Elias & E. Dunning, “Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process” (1986), Sociologisch Tijd­schrift 14-2(1987)316-321
 
 
Ruud STOKVIS 1989a
            ‘De populariteit van sporten’,
            [National sports preferences and international relations]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-4(1989)673-696
 
 
Ruud STOKVIS 1989b
            De sportwereld. Een sociologische inleiding.
            [The world of sports. A sociological introduction]
            Alphen a/d Rijn 1989: Samsom 185pp
 
 
Abram de SWAAN 1985d
            De Olympische hoogte. Over Amsterdam en de Spelen van 1992.
            [Olympian Heights: On Amsterdam and the Olympics of 1992]
            Amsterdam 1985: Meulenhoff 95pp
 
prev page